Polityka prywatności DLabs sp. z o.o.

Administratorem danych jest: DLabs Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-386) przy ul. Lęborskiej 3B/1.36, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590695; NIP: 5851472747; REGON: 363188057. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie 2 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „roz.(EU) 2016/679” i przepisów obowiązujących w kraju, w którym zbierane są dane.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH


Twoje dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

- prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
- analityka internetowa strony www, analiza odwiedzin 

- prowadzenia działań marketingowych i statystycznych własnych lub we współpracy z innymi podmiotami

3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH


Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych może być:
 - wyrażona zgoda: np. na stosowanie technologii plików cookies zgodnie z postanowieniami polityki cookies
- realizacja obowiązku prawnego
- prawnie uzasadniony interes Administratora (np.: cele statystyczne, marketing)

4. ODBIORCY DANYCH

Twoje dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo nasi partnerzy, z którymi ściśle współpracujemy.

5. ODBIORCY DANYCH POZA OBSZAREM UNII EUROPEJSKIEJ


W związku z faktem, że serwisy internetowe dostarczane przez Administratora wykorzystują pliki Cookies, dane zbierane za pomocą Cookies mogą być przekazane do państw trzecich
– to jest do krajów leżących poza obszarem Unii Europejskiej (np. USA), w związku z:

- działaniami podejmowanymi przez Ciebie w serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram) w naszych serwisach internetowych

- wykorzystaniem narzędzi analitycznych i służących anonimowemu poznawaniu zachowań użytkowników, w szczególności takich jak Google Analytics

Szczegóły dotyczące wykorzystywania plików Cookies znajdziesz w Polityce Cookies - poniżej.

6. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub odwołania zgody bądź do momentu przedawnienia roszczeń związanych z celami, dla których zbierane są dane osobowe.

7. TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZNIEM DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ DLABS SP. Z O.O.

1. Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
2. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
3. Prawo do przenoszenia danych osobowych.
4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę.
5. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe uprawnienia możesz zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@dlabs.pl lub listownie na adres: DLabs sp. z o.o., ul. Lęborska 3b/1.36, 80-386 Gdańsk.

8. POLITYKA COOKIES


W każdym przypadku, gdy odwiedzasz strony internetowe należące do DLabs Sp. z o.o. („Strony”) oraz korzystasz z naszych aplikacji mobilnych, serwery DLabs automatycznie gromadzą informacje na temat użycia Stron. Informacje te obejmują między innymi: (i) nazwę domeny i hosta, z których uzyskujesz dostęp do Internetu, (ii) adres IP komputera lub dostawcy usług internetowych, z których korzystasz, (iii) wykorzystywany system operacyjny (np. Mac OS, Windows), (iv) wykorzystywana przeglądarka oraz jej wersja (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera), (v) nazwa strony internetowej, która przekierowała Cię do nas, (vi) typ urządzenia, z którego korzystasz. Powyższe informacje pozwalają nam określić Twoje przyzwyczajenia związane z przeglądaniem stron, interesujące Cię treści oraz konkretne Strony, na które wchodzisz. Pozwala to nam także ustalić daty odwiedzin naszych Stron, ścieżki przeglądania i czas poświęcony poszczególnym podstronom.

Cookies

Podobnie jak inne komercyjne strony internetowe, możemy wysyłać na Twoje urządzenie jedno bądź kilka „cookies” (małe pliki tekstowe wysyłane do Twojej przeglądarki; mogą one być przechowywane na Twoim urządzeniu, abyśmy mogli Cię rozpoznać, kiedy ponownie nas odwiedzisz). W szczególności stosujemy dwie kategorie cookies:

1. cookies sesyjne (które są automatycznie usuwane po zamknięciu przez Ciebie przeglądarki; stosujemy je głównie, żeby określić status zalogowania użytkowników naszych usług. Służą one do tego, aby nasi użytkownicy mieli dostęp do stron widocznych wyłącznie dla nich w związku z korzystaniem z naszych Stron lub usług. Cookie sesyjny jest przypisywany w procesie logowania użytkownika oraz usuwany przy wylogowaniu)

2. cookies trwałe (które pozostają również po zamknięciu przeglądarki i można je usunąć ręcznie).
Możemy otrzymywać informacje o Tobie również w sytuacji, gdy wejdziesz na naszą Stronę korzystając z odpowiedniego odnośnika znajdującego się na stronie internetowej osoby trzeciej. Powyższe osoby mogą nam przekazywać dane kontaktowe oraz informacje zgromadzone w „cookies” stosowanych na ich stronach internetowych. Osoby trzecie używają sesyjnych „cookies ID” w celu ułatwienia Ci nawigowania na naszych Stronach. Zwracamy uwagę, że używanie „cookies” przez osoby trzecie nie jest objęte niniejszą Polityką. Nie mamy dostępu ani kontroli nad tymi „cookies”.

Cookies dla naszych domen pozwalają na:


- udostępnianie niektórych treści (wymagających zalogowania) bez konieczności każdorazowego logowania po każdym zakończeniu sesji

- automatyczne przekierowanie osób, które już raz się zalogowały

- lepsze serwowanie reklam

- dostosowanie treści do użytkownika

W Cookies dla naszych domen:


- informacja o użytkowniku jest zakodowana (GUID) w sposób umożliwiający jego identyfikację tylko przez nasz serwer

- nie zapisujemy żadnych danych w sposób jawny
W ramach naszych serwisów pozwalamy na utworzenie Cookies dla stron trzecich tj. dla domen:


facebook.com

google.com

doubleclick.net

adform.net

hubspot.com

medium.com

linkedin.com


W ramach naszych serwisów umieszczamy narzędzia (widgety) stron trzecich, są to:


- Facebook

- Twitter

- Google

- Instagram

- Medium

- LinkedIn


W ramach naszych serwisów pozwalamy na uruchomienie fragmentów kodu JavaScript od stron trzecich, tj.:


- Google

- Adform

- Facebook

- LinkedIn


Ustawienia cookies

Włączając opcję akceptacji cookies w ustawieniach przeglądarki wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez DLabs sp. z o.o. plików cookies w stosunku do Ciebie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie przez DLabs sp. z o.o. plików cookies, możesz zablokować je wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach Twojej przeglądarki. Proszę pamiętaj jednak, że jeśli zdecydujesz się na nieakceptowanie naszych „cookies”, nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich naszych funkcjonalności; nie gwarantujemy również, że nasze usługi oraz Strony będą działały optymalnie.
Wszystkie popularne przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na tworzenie Cookies. Użytkownik jednak ma pełną możliwość zarządzania zezwalaniem i blokowaniem ich tworzenia, zarówno:

- globalnie - wszystkich Cookies

- zbiorowo - tylko Cookies stron trzecich

- selektywnie - Cookies dla każdej domeny ustawiane osobno.

Czy przetwarzamy Twoich dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na prawa?


Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania w celu doboru odpowiednich adresatów informacji handlowych, dla celów statystycznych oraz marketingowych.

Możesz dostosować swoje ustawienia przeglądarkach internetowycha tym samym wyrazić sprzeciw wobec profilowania. Poniżej linki do instrukcji najpopularniejszych przeglądarek:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Postanowienia końcowe


 DLabs sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie tego rodzaju zmiany będą publikowane na stronie www.dlabs.pl w zakładce „polityka prywatności”. Polityka prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Biuro Gdańsk
ul. Lęborska 3B / 1.36
80-386 Gdańsk

Biuro Toruń
ul. Przedzamcze 8 / 204
87-100 Toruń